is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Egypte onder leiding van .Takob, vol blijde verwachting ; nu dezelfde weg in omgekeerde orde, ter begeleiding van Jakob, in bitteren rouw. En bovendien zijn de tijden veranderd. De zware legerafdeeling is niet meer enkel eerewacht. Want de opstand tegen de Hak Sjasoe is reeds aangevangen in Opper-Egypte, en de trilling van dezen aardschok wordt niet alleen te Tanis en in geheel Beneden-Egvpte gevoeld, waar Pharao Apepa vastelijk vertrouwt, den door zijn eigen boodschap aan Raskenen uitgelokten of verhaasten opstand als middel tot vaster gebondenheid te gebruiken. Het hot der Hak Sjasoe is nog volstrekt niet in angst. \ eeleer durft men nog gerust een krachtige legerafdeeling over de grenzen zenden. Wanneer straks de tijd van .Toseph s begraven zal komen, durft men dit reeds niet meer; vandaar, dat het met .Toseph zoo geheel anders gaat dan met Jakob. Maar de invloed van de spanning wordt ook over de Oostergrenzen gevoeld door Minaeërs en Edomiten, Amoriten en Hethiten, Kanaaniten en Philistijnen. De 1'hilistijnen zetten steeds verder hun veroveringstochten voort. I)e bewoners van het Sinaï-schiereiland worden in klimmende mate onrustig. De Minaeër, die de Egyptische mijnwerken ten Oosten van de Roode Zee bestuurt, wordt te Tanis, wellicht niet ten onrechte, maar weinig vertrouwd. De vijandschap der Edomiten en Horiten is bekend. De oude inwoners van het West-Jordaansche beginnen steeds meer te vergeten, dat de Egyptische plaatsnamen en teekenen in hun midden meer beduiden moeten dan die der eeuwen verleden tochten van Sargon I van Akkad en Naram Sin, Chammoerabi en Ainmi-Satana uit het Oosten.

Een krijgskundige demonstratie is dus alleszins gewensclit, indien zij nog mogelijk is. De weg moge dus lang, hoewel treurig, worden. Maar bovendien, een begrafenisstoet