Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijke zaak ter wereld, en als regel zonder eenige uitzondering. Lichtzijde bij deze zwarte schaduw is echter weer, dat dergelijke slavinnen, hetzij als kind opgevoed, hetzij later aangekocht, niet gemakkelijk verkocht worden. Door alle eeuwen verzet zich de publieke opinie ten sterkste tegen zoodanig verkoopen. En bij het door wet en zede beide gewettigd bestaan der polygamie, steekt de toestand van zulke slavinnen inderdaad nog niet zoo zeer schril af bij het lot der vrije echtgenoote. Heeft ') een verarmde vader zijn dochter tot zulk een gedwongen slavinnehuwelijk verkocht, dan opent de Wet haar een vooruitzicht van vrijheid of van een gelukkig huiselijk leven. Ook waarborgt haar dezelfde Wet, dat zij kan gelost worden. Eveneens, dat zij aan geen vreemdeling door haar kooper verhandeld worden kan. Zelfs voor de krijgsgevangene heeft de Wet2) eenige kiesche, gevoelvolle en verzachtende bepalingen ingevoerd. En de Wet der vrijlatingen geldt ook de slavinnen 3).

Hoeveel ellenden echter ondanks deze bepalingen door slavinnen worden geleden, hoe vaak deze bepalingen worden ontdoken, hoeveel hartverscheurende weedom vaak moet doorworsteld, — Chilkijab's zoon geeft er in het naar huis gaan menig voorbeeld van.

Maar hun weg is onze weg niet. Wij laten hen dus in druk gesprek huns weegs gaan, na het noodige met hen geregeld te hebben, om morgen de wetten der vrijlatingen te bespreken, en gezamentlijk naar Achban, den meester van den trouwen Elingêzer te gaan.

1) Exodus 21 : 7—11.

'2) Deuterouomium 21 : 10—14.

3) Deuteronomium 15 : 13—18.

Sluiten