Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Burgers' rede was ook nu den leden te machtig; — de Vierkleur moest wijken voor de geïmproviseerde Vlag van den nieuwen staatspresident.

Ons natie met sija eije vlag:

Ontstaat tog seker nog een dag;

Wat raakt dit ons niet Holland dan, Wat gaat ons Engeland dan aan ?

Suid Afrika alleen 's ons land,

Hier stig ons dan een broederband, Met Afrikaanders werk ik saam ;

[s llollans of is Brits sijn naam,

Is Frnnsch of Duits sijn afkomst ook,

Dit isf gHi saak om o'er te spook.

Europa's volk kan tuis regeer,

De Republiek sal ons hier eer;

Ons wil gên Konings o'er ons meer! Dit sal ons ver ons kinders leer.

Ju net nou kom die blijde dag,

Dan waai die Afrikaanse vlag!

Thans kwam de spoorweg Delagoabaai-Pretoria ter tafel. Het nieuwe spoorwegontwerp van den wakkeren, ondernemenden staatspresident beloofde werkelijk veel voor de toekomst. Durban en Port-Elizabeth waren in die dagen de voornaamste havens van Transvaal. Daar hadden de Engelsehen hun magazijnen en voorraadschuren; van daar uit werden de Boeren door rondreizende kooplieden van het noodige voorzien. Deze laatsten vestigden hier en daar winkels, waar alles te

krijgen was, doch die van uitgenoemde 1m d1s c 111'. 0 C E A a jv haven plaatsen steeds werden aangevuld

Richting van den geprojecteerden spoorweg van en (|us eigenlijk ZOOVelc depots WarCU

Delagoa-baai tot aan dc grenzen der Z. A. R. y;m (]en Engelschen groothandel. De

hooge invoerrechten alsmede dc kostbaarheid van het lange, onzekere en gebrekkige transport der goederen naar de plaats van bestemming deden de prijzen der invoerartikelen tot een ongeloollijke hoogte stijgen.