is toegevoegd aan je favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bodem van de Kaapkolonie is buitengewoon vruchtbaar. Wel doet zich vaak het gebrek aan regenwater duchtig voelen ; doch door kunstmatige besproeiing weet de Boer hierin te voorzien, terwijl reusachtige reservoirs in tijden van droogte hun schat over den omtrek verdeelen. Zelfs de Karro wordt op die wijze in een vruchtbaar eden herschapen, niettegenstaande de bodem aldaar slechts met een dun laagje teelaarde bedekt is, terwijl de regeering niet nalaat groote irrigatiewerken met alle kracht te steunen. Voor den tabaks- en den wijnbouw leenen zich klimaat en bodem uitstekend, terwijl ook tarwe, rogge, gerst en haver er met

Constantia.

succes verbouwd worden. KafTerkoren wordt bijna uitsluitend door de negers en Hottentotten geteeld, terwijl men op elke boerderij ook ma'is aantreft. De beetwortel trekt er meer en meer »le aandacht, en alle soorten van groenten groeien er uitstekend. Aren van 2.1 dM. en halmen van 2 meter lengte zijn heelemaal geen zeldzaamheid, terwijl somtijds een tweede gewas na den oogst als van zelf te voorschijn treedt. De boerderijen van de Kaapkolonie hebben het karakter onzer Noordhollandsche hofsteden en zien er zorgvuldig onderhouden uit. Gelegen in het groen en door hoog opgaande eiken beschaduwd, bewoond