is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. S. anomala (Fr.) afgeleid van anomalus of onregelmatig.

Syn. : Feziza poriaeformis, DC.

De buisjes zijn bruin of geel-bruin, van binnen witachtig, eerst verspreid, stippelvormig, dan in dichte groepen bijeen staand en op een dun vlokkig mycelium rustend. Op rottend hout voorkomend.

3. S. amoena (Oud.) afgeleid van amoenus of fraai. De buisjes rusten eerst op een dun bruin en vlokkig

mycelium, in drogen toestand zijn zij grijs, aangedrukt en stijfharig.

Op rottend hout voorkomend, doch zeldzaam

HYDNACEEEN of STEKELZWAMMEN.

De familie der Hydnaceeën onderscheidt zich van de Agaricaceeën en Polyporaceeën door de aanwezigheid van stekels, pennen, wratten en andere verhevenheden die de dragers van het hymenium zijn. Het zijn vleezige, kurk- of lederachtige zwammen waarvan het vruchtlichaam zich op verschillende wijzen voordoet, als gesteeld, zittend, achterover liggend, uitgespreid, korst of hoedvormig. Zij komen op den grond en op dood hout voor, enkelen zijn eetbaar, velen zijn schadelijk voor de boschcultuur.

HYDNUM.

De naam is afgeleid van zijnde de naam van een Grieksche truffel.

De soorten van dit geslacht zijn van zeer verschillenden vorm en samenstelling, nu eens korstvormig, dan knoestig, dan weder hoedvormig, vleezig,

Type van een Hydnum.