is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarna het product van den vierden factor (van rechts) met het vorige product, en zoo voort.

Dan volgt het rekenen denzelfden gang als de gedachten, en dan wordt het antwoord steeds goed.

80 X 77 X 25 X '6 X 13 X 392

berekent men dus zoo:

eerst 13 X 392.

dan 16 X <le eerste uitkomst

dan 25 X deze uitkomst,

dan 77 X deze uitkomst,

dan 80 X deze uitkomst.

§ 27. De factoren in een gedurig product kunnen verwisseld worden.

a) In een gedurig product van 3 factoren verwisselen we den tweeden en derden factor (van rechts).

We gaven in § 24 een stel kruisjes, om aan te toonen, dat

5X9 = 9X5Vervangt men zoo'n kruisje door een zeker getal, b.v. door 8, dan hebben we dit:

888888888 888888888 888888888 888888888 888888888 In elke verticale rij staat ; X 8. Er zijn 9 zulke rijen; de waarde is dus 9 X 5 X 8. In elke horizontale rij staat 9X8. Er zijn 5 zulke rijen; de waarde is dus 5X9X8.

We zien daaruit, dat

9X5X8=5X9X8.

Daar we voor de 8 kunnen nemen elk willekeurig getal, de horizontale rijen zoo lang kunnen denken als we willen, m. a. w. voor de 9 ook kunnen nemen elk willekeurig getal, en evenzoo ook voor de 5, kunnen we dus in 't algemeen dit zeggen : In een