is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedurig product van 3 factoren kunnen we den tweeden en derden factor van rechts met elkaar verwisselen.

Bevat een gedurig product 4 meer factoren, dan mag men natuurlijk ook den 2en en 3en (van rechts) verwisselen. Want daar

9X5X8 = 5X9X8,

is ook

3X9X5X8 = 3X5X9X8;

't zijn de vorige producten, vermenigvuldigd met 3.

b) In een gedurig product van 4 factoren mag men den 3en en 4en factor (van rechts) verwisselen.

In ons figuur van kruisjes, of in dat van de achten, kunnen we elk kruisje of elke 8 vervangen door b.v. 5 X 8:

5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 5 X 8 5 X 8 5 X 8 5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 5X8 We kunnen dit weer lezen op 2 manieren:

1) In elke horizontale rij staat 9X5X8. In 3 zulke rijen

3X9X5X8.

2) In elke vertikale rij staat 3 X 5 X 8. In 9 zulke rijen

9X3X5X8.

Daar er aan de hoeveelheid niets veranderd is, is ook 3X9X5X8 = 9X3X5X8;

de 3e en 4e factor (van rechts) zijn verwisseld, en de waarde is gelijk gebleven.

c) Niet alleen den eersten en tweeden, den tweeden en derden en den derden en vierden factor mag men met elkaar verwisselen, maar elke twee op elkaar volgende factoren. Men volgt dezelfde redeneering als in a en b, om het te begrijpen.

En dit toepassende, geven we dit gedurig product, en zie eens, wat we daarvoor al kunnen schrijven:

4X6X8X7X3X2X5X9 = 6X4X8X7X3X2X5X9 = 6X8X4X7X3X2X5X9 =