is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daalder is en een gulden een gulden, maar de innerlijke waarde, de waarde van het zilver, is veel geringer.

We zeiden dat standpenningen mochten aangemunt worden voor rekening van particulieren ; we noemden een rijksdaalder, een gulden en een halven gulden standpenningen en betoogden dat deze niet konden worden aangemunt. 't Eene is natuurlijk met het andere in strijd. De waarheid is, dat onze zilveren standpenningen vroeger evenveel waarde hadden als er op de munten stond uitgedrukt: een gulden bevatte voor een gulden zilver ; toen waren onze zilveren standpenningen in waarheid standpenningen 1 nu eigenlijk niet meer. Men zou dus eigenlijk kunnen beweren, dat er aan zekere risico aan verbonden is om b.v. iooo gulden te ontvangen in guldens of rijksdaalders, omdat er een tijd zou kunnen komen, dat de zilveren standpenningen geen waarde meer hadden als munten, maar eenvoudig als metaal, en in dat geval zou men belangrijke verliezen kunnen lijden. Maar het gevaar is tamelijk denkbeeldig. Omgekeerd : als ieder op een oogenblik, dat het zilver goedkoop was, zooals thans, zilveren standpenningen mocht laten aanmunten, dan zou dit voor den betrokkene zeer veel voordeel opleveren. Die tijd is echter geweest, ook toen het zilver reeds goedkoop was, doch daarvan werd zulk een ruim gebruik gemaakt (in 1873 binnen 6 maanden tijds b.v. voor f 25000000), dat de maatregel moest worden ingetrokken.

We moeten hier nog eenige namen en uitdrukkingen aan toevoegen.

Wanneer men in een land alleen gouden standpenningen heeft, dan zegt men dat het muntstelsel gebaseerd is op den gouden standaard. Heeft dat land alleen zilveren standpenningen, dan spreekt men van den zilveren standaard. Heeft men beide, dan spreekt men van den dubbelen standaard, in tegenstelling van den enkelen standaard in eerstgenoemde gevallen. Ons land had den dubbelen standaard, had gouden en zilveren standpenningen, doch nu de reêele waarde (de eigenlijke waarde van het metaal) der zilveren standpenningen kleiner is dan de nominale waarde der munten (de waarde die op de munten staat uitgedrukt) en dus de vrije aanmunt van zilveren standpenningen (voor particu-