is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor 48.2 nemen we 482, of 10 maal 48.2 ;

't product van 83 en 482 is dus 1000 maal te groot.

Het derde voorbeeld :

voor 6.5 nemen we 65, of 10 maal 6.5 ;

voor 287.94 nemen we 28794, of 100 maal 287.94; 't product van 65 en 28794 's weer 10 X 100 of 1000 maal te groot.

Het vierde voorbeeld :

voor 3.65 nemen we 365, of 100 X 3-^5 ;

voor 4.896 nemen we 4896, of 1000 X 4-896; 't product van 365 en 4896 is nu 100 X 'ooo = 100000 maal te groot, en 't moet dus door 100000 gedeeld worden.

Zooals reeds bleek in § 70, kunnen we door 10, 100, 1000, enz. deelen door in het getal een decimaalteeken te schrijven zooveel plaatsen van rechts, als door het aantal nullen van de genoemde termen der schaal wordt aangewezen.

De eerste vermenigvuldiging maakt men dus zoo : vermenigvuldig 5 met 6278 en schrijf een decimaalteeken 3 plaatsen van rechts (er moet door 1000 gedeeld worden) ;

de tweede : bereken 83 X 482 en schrijf weer een decimaalteeken 3 plaatsen van rechts ;

de derde: bereken 65 X 28794 en schrijf weer een decimaalteeken 3 plaatsen van rechts ;

de vierde: bereken 365 X 4896 en schrijf een decimaalteeken 5 plaatsen van rechts (er moet nu door 100000 gedeeld

Ziehier :

62.78 48.2 287.94 4.896

0.5 0.83 6.5 3.65

38.390 1446 143970 24480

38560 1727640 293760

40.006 187 1.61 o 1468800

17.87040

Dc nullen achter het product kunnen natuurlijk worden weggelaten. De antwoorden zijn dus: 31.39,40.006, 1871.61 en 17.8704.

De decimaalteekens weglaten en dan vermenigvuldigen is al heel eenvoudig, 't Eenigste, dat moeilijkheden oplevert, is : het