is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen van het decimaalteeken, als het vermenigvuldigen is afgeloopen.

Maar men zoeke het verband op tusschen de plaats van het decimaalteeken en de door ons gevolgde redeneering. De feiten kan men aan de voorbeelden zien :

't eerste voorbeeld : 't vermenigvuldigtal heeft 2, de vermenigvuldiger I, 't product 3 cijfers achter het decimaalteeken; in 't tweede voorbeeld is dat I en 2 en 3 ;

in 't derde voorbeeld 2 en 1 en 3 ;

in 't vierde voorbeeld 3 en 2 en 5.

Aan die voorbeelden ziet men, dat het product telkens zooveel cijfers achter het decimaalteeken heeft, als het vermenigvuldigtal en de vermenigvuldiger samen. En dat moet ook zoo.

Want wat is 't geval ? We redeneeren van achteren af: Waarom (zie het 4e voorbeeld) moest daar het decimaalteeken 5 plaatsen van rechts ? Immers, omdat het eerst verkregen product, 1787040, maar even 100000 maal te groot was. En waarom was dit zoo? Omdat het vermenigvuldigtal 1000 en de vermenigvuldiger 100 maal te groot genomen werd, en dit laatste, omdat beide getallen respectievelijk 3 en 2 cijfers hadden achter het decimaalteeken, dat weggelaten werd.

Zie thans het derde voorbeeld :

Het vermenigvuldigtal wordt 100 maal te groot genomen : er staan 2 cijfers achter het decimaalteeken dat weggelaten wordt ;

de vermenigvuldiger wordt 10 maal te groot, als het decimaalteeken wegvalt;

het product van 65 en 28794 moet dus gedeeld worden door io X 100 of 1000, en dit doet men, door het decimaalteeken 3 cijfers van rechts te schrijven, dat is: 2 -)- 1.

We herinneren hier weer aan het verband, dat er bestaat tusschen de plaats van het decimaalteeken en de term van de schaal, waarmee 't getal vermenigvuldigd wordt als dit teeken wordt weggelaten. Staan er 2 cijfers achter het decimaalteeken, dan wordt 't getal met 100 vermenigvuldigd als de punt wordt doorgehaald, en 100 is een getal met 2 nullen ; staan er 3 cijfers achter, dan wordt 't getal 1000 maal zoo groot als de punt weg-