is toegevoegd aan je favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijft, en iooo is een getal met 3 nullen. Vermenigvuldigt men nu die getallen zonder de decimaalteekens met elkaar, dan wordt het product 100 X 1000 ==: 100000 maal te groot, d. i. een getal met 5 nullen, 't product moet dus door 100000 gedeeld worden, en dat doet men door de punt te schrijven 5 plaatsen van rechts.

Men kan 't dus zoo zeggen : 't product heeft zooveel cijfers achter het decimaalteeken, als 't vermenigvuldigtal en de vermenigvuldiger samen.

Ziehier deze voorbeelden :

7.28 X 6.359; vermenigvuldig 6359 met 728 en schrijf een punt 5 plaatsen van rechts ;

0.6284 X 3-827 ; neem 6284 X 3^27, en schrijf de punt 7 plaatsen van rechts ;

328.6 X 523-6; neem 3286 X 523^ en schrijf de punt 2 plaatsen van rechts ;

7857 X 200.8; neem 7857 X 2008 en schrijf de punt 1 plaats van rechts (zie ook de voorbeelden onder a);

0.078625 X 0.016; neem 78625 X en schrijf de punt 9 plaatsen van rechts.

In dit laatste voorbeeld krijgt men heel wat nullen in 't product. Die blijven staan, tot de punt op d'r plaats is.

En dan nog iets. Hoeveel is 0.12 X 0.12? Welnu: 12 X 12 = 144 ; hierin moet het decimaalteeken 4 plaatsen van rechts. Dat kan niet, zal men zeggen. Toch wel ; want als men de punt op de aangegeven plaats heeft geschreven, heeft men 144 tienduizendsten, dit dus :

0.12 X O-12 = 0.0144.

't Product heeft dus werkelijk 4 cijfers achter het decimaalteeken. Wel bevat 144 maar drie cijfers, maar de o helpt ook hier. Zoo ook in het voorbeeld van straks.

0.078625 0.016 471750

i» • 786250

0.001258000