is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raudnitz heeft voor het opvangen der urine bij jongens bepaalde recipienten aangegeven; bij meisjes vangt Epstein haar op door catheteriseeren. De eenvoudigste methode is een glazen kolfje tusschen de beenen van den zuigeling binnen de luier te fixeeren.

Het Krant's Trockenbett, waardoor gemakkelijk faeces en urine afzonderlijk worden verzameld, is blijkens mijne ervaring niet aanbevelenswaardig.

De diurese is bij voedingsstoornissen gewoonlijk zeer ruim als de melk in zeer verdunden staat wordt toegediend. Bij profuse diarrhee en bij honger is zij belangrijk verminderd.

Toeneming van de diurese is bij de zware voedingsstoornissen van gunstige beteekenis.

De urine van gezonde borstkinderen is kleurloos, zuur en heeft een soortelijk gewicht van 1001- 1003. Bij acute voedingsstoornissen der borstkinderen bevat zij veelal suiker (wellicht een alimentaire glycosurie) door het hoog suikergehalte der vrouwenmelk.

Bij acute voedingsstoornissen is de urine troebel of opalesceerend en heeft een soortelijk gewicht van 1005 — 1010. Door het sedimenteeren van acid-uricum is de luier gewoonlijk gekleurd.

Czebny en Kellek vonden bij de voedingsstoornissen steeds het ammoniakgehalte verhoogd en het ureumgehalte overeenkomstig verlaagd. Peaundler en Bendix echter die de urine steeds in frisschen toestand onderzochten, konden deze afwijkingen niet constateeren.

5n. Afwijkingen der temperatuur. Verhooging van temperatuur is bij sommige vormen van enteritis regel; bij acute dyspepsie uitzondering. Bij de chro-

3*