Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koortsen (39-40°); verloopt wat den algemeenen toestand betreft onder het beeld eener infectie ziekte, het meest aan typhus herinnerend; de darmverschijnselen wijzen op een lijden van den gansehen darm of wel er zijn in hoofdzaak dundarmverschijnselen (matig frequente veel serum bevattende, copieuze massa's) öf in hoofdzaak dikdarmverschijnselen (zeer frequente; veel taai en dik slijm, weinig of geen faeces bevattende, weinig copieuze massa's). De laatste vorm is beschreven als enteritis follicularis ( = colitis acuta) en door sommigen als acute dikdarmcatarrh.

2°. de algide vorm: gewoonlijk zonder temperatuurverheffing, soms zelfs subnormale temperaturen; verloopt wat den algemeenen toestand betreft onder het beeld eener intoxicatie het meest aan cholera herinnerend; snelle collaps; zeer belangrijk verlies van lichaamsgewicht met 100 a 200 gram daags en meer. Yan den kant van het darmkanaal profuus braken en diarrhee. Deze vorm is beschreven onder den naam cholera infantum.

Er komen gevallen voor, die het midden houden tusschen beide typen; somwijlen wisselt het beeld van beide af, zoodat zich in een bepaald geval aan den pyretiscnen vorm de algide aansluit.

Pathogenie en Aetiologie. De ziekte komt naar mijne ervaring bijna uitsluitend bij kunstmatig gevoeden voor, of wel bij natuurlijk gevoeden, die naast de borst kunstmatig worden gevoed. Zij treedt veelal epidemisch op en dan meest in het heete jaargetijde. In klinieken kan de infectieuze aard ook in het koelere jaargetijde worden geconstateerd, doordien de opneming van een enkel geval tot uitbreiding

Sluiten