is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is; de laatste berust gewoonlijk op lues of tuberculose. Lues is bij den zuigeling meestal gemakkelijk en tuberculose echter meestal zeer moeielijk te herkennen.

Path. anatomie. Marfan vond de lengte van het darmkanaal, bij de met tyinpanitis verloopende gevallen grooter dan bij den normalen zuigeling; de verlenging betreft in hoofdzaak den dundarm. Bij de onder het beeld der dysp. gastrica verloopende vormen, is in den regel belangrijke ectasie van de maag.

Veelal is pathologisch anatomisch het beeld van chronischen catarrh te vinden. Afwijkingen zijn, ook daar waar het ziektebeeld tot de maag of een deel van den darm is beperkt, toch gewoonlijk over het gansche maagdarmkanaal verbreid.

Bij de paedatrofia is er dikwijls een wanverhouding tusschen de onbelangrijkheid der anat. laesies en den ernst der klinische verschijnselen. Terwijl Baginsky bij de paedatrofia een atrofie van het slijmvlies wil hebben constateerd, werd door Heubner e. a. in den regel die afwijking niet waargenomen en de door Baginsky beschreven atrofie van het slijmvlies als een artefact beschouwd.

Duur en verloop. De duur der chronische voedingsstoornis is zeer verschillend en van weken tot maanden. Terwijl in vele gevallen een goed gekozen behandeling tot genezing leidt, blijft in andere gevallen de behandeling zonder eenigen invloed op de ziekte.

In het verloop komt herhaaldelijk eene acute exacerbatie van het lijden voor en wel als acute dyspeptische ziekte of wel als acute gastro-enteritis.

De chronische dyspeptische ziekte bestaat soms

7*