is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den bijslaap, h. Verschuiving van don baarmoeder, j. Gouden Vaginakogeli. i. Vaginaballen. /. Sponsen, m. Het pessarium van Mensinga. II. Gedurende de vervulling van den huweljjksplicht. n. De vingerdruk, o. Andere maatregelen. 111. Na den bijslaap. I Onmiddellijk, p. Verwijdering van de voortplantingsstof- q. Naspoelen II. In het vervolg, r. Lang zoogen. j. Zwaarlijvigheid. t. Vruchtafdrijving. Slot. Aanhangsel. I. Do Atokos van Dr. Juxtus. lï. Andere nieuwe middelen. Een beproefd huismiddel. Prijs f 1.25.

No. 6. Dr. P. SCHöDER. De willekeurige voortplanting van den mensch. (Het verwekken van knapen of meisjes naar verkiezing.)

Inhoud: Voorwoord. I. De theorie der geslachteljjko predominatie

II. De theorie der voeding. 111. De theorie van Dr. Hoek. IV. De theorie der menstruatie. V. Do theorie van den Talmud. VI. De theorie der beide eerstoffen. I. Over het temperament der vrouw als regelende oorzaak. Vergelijking tusschen de mannelijke en vrouwelijke lichaamsbouw. 3. Over het temperament der vrouw in verband tot de mannelijke of vrouwelijke bevruchting 4. Over de invloeden, die op de oerstof van den eierstok kunnen inwerken. 5. Waarnemingen ten gunste der theorie der beide oerstoffen. (Kerste tot zesde geval.) Vil. Wat tegen do thcorio der beide oerstoffen te zegden valt. VIII. Voedings- en verhoudingswijze om het mannelijk of vrouwelijk geslacht to verkrijgen. Hoe een dochter te verwekken. Hoe een zoon te verwekken. IX. De nieuwe theorie der voortplanting. Prjjs f 1.25

No. 7. Prof. HOf,BROOK en Dr. NICHOLS. De hygiëne der zwangerschap, met afbeeldingen.

Inhoud: De zwangerschap. De voorbereiding van het moederschap Lichameljjke beweging gedurende de zwangerschap, liet zitbad en baden in 't algemeen gedurende de zwangerschap. Geheel pijnloozo verlossing tengevolge van het vruchten-diëet. I'e gemoedstoestand gedurende de zwangersi-hap. Onpasselijkheden en organische storingen gedurende de zwangerschap. Verdoovingsmiddelen. Vrouwelijke artsen. Verlossing zonder pijn en gevaar. Prijs j 1.25

No. 8. Dr. A. DEBAY, Huwelijksgeheimen, met afbeeldingen.

Inhoud: Voorwoord. I. Algemecne^escliouwingen over het huwelijk. Vroege huwelijken. Late huwelijken, trogeljjke huwelijken. — 11. Invloed van het huweljjk op den phjjiekerg^n inoreelen staat der gehuwden. —

III. Monial-hygiëne. De zedeljM^betrekkingen tusschen de echtelieden. —

IV. De bevruchting. De erectie^>e ejaculatie. — V. Hygiëne der geslachtsorganen. - VI. l)e menstruatie. Het maandelijks rijp worden van één of meer eitjes bij do vrouw. Storingen van de menstruatie: Amenorrhac, Disnienorrhae. Afwijkingen der menstruatie. Duur van de mnandeljjksche reiniging. — VII. Geheim toilet. Wasschingen. — VIII. De physieke betrekkingen der echtgenooten tegenover elkander. De geslachtelijke vereeniging of de bjjslaup. Hygiënische voorschriften ten opzichte van de geslachtelijke vereeniging in de verschillende perioden des levens. Overzicht van het geslachtelijk vermogen en het verval in do verschillende physiologischo tijdperken deg levens. Phisiologische en morecle beschouwingen over het geslachtelijk verval. — IX. Over de houdingen welke voor de bevruchting het gunstigst zijn. — X. De nieuwe theorie der voortplantin De bevruchting. De teekens, waaraan men een plaats gehad hebbende bevruchting herkent. Prijs f 1.25.