is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 112. Mijne zenuwen. Wie aldus heeft te Idagen aandien if,0" Neer8l»(;ht,i.'heid, Opgewondenheid, Slapeloosheid. Zenuwr c' Ge moed itl !|d e n. Dwanggedachten, Angst of andere Nerveuse ' en ot Verschijnselen lydt, leze en bestudeere:

No. 1. Hoe verdrijft men Zenuwachtigheid en Vreos?

Nieuwe, eenvoudige beproefde methode om in eenige minuten zenuwachtigheid en vrees geheel to verdrjjven, door H. J. liartols.

• - „ c . , . Prijs 40 Cent

o. Een stalen geheugen. prljg 40 c„nt

Nn' 1 * ue-W *ersencn- Prils 4(1 Cent

iw t' ii •» sehelm van den eenigen weg tot succes Prijs 40 Cent No. *>. Heilniugnetiswe. prjjg 4Ü Cen,

No. 1, 2, 3, 4 en 5 tesaraen f 1.50

No- 113- Onder Vroolijke Lui. Voordrachten en vertoonden voor Bruiloften en andere feesten, voor Hoer o! Dame, een twee of «neer personen. Pryg 0.W Cent.

No. i 14. De nieuwste feestbundel. Keuze van Kluchten en

omische Scènes voor een of meer personen. Prijs 0.90 Cent

No 115. Pretmaken. Uitsluitend Comische Scènes en Voordrachten. D •• n.n n \

Prijs O.'JO Cent

No. 116. I)r. A. A. FOKKER. Hand-orakel en Kunst om wijs t0 '°Ven- Prij». f 1.25

No. 117. Bouquetj'e Polemiek, met platen. Het is een kleine 1 apenspiegel, welke de waarheid der R C Kerk openbaart over mishandeling, moord, ontucht enz., door Ur. H. IUKüLS. Dit hoogst interessante boek kost slechts f i.25.

No. 118. Ruim 100 nieuwe Schuine Moppen. Prijs 35 Cent.

No. 119. Plichten en Vormen voor beschaafde meoschen. Ken

etiquetteboek voor Heeren en Dames. Prijs 90 Cent.

No. 120. Omgang met Heeren en de kunst om hun sympathie

te ninDOa- Prijs ÖO Cer.'

No. 121. Omgang met DameB en de kunst om haar sy

te winnen. prjj8 'y<

No. 122. Gedichten voor alle huiselijke feesten. Prjjs »

t-iuVi° f 5'T kooPt. ontvangt een Roman van f 1.HO cadet « r. k joek kan ook apart besteld worden, iierobourseaienten wo» den ook uitgevoerd.