is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als bijwoorden van graad komen voor:

pOCO (Fransch peu): weinig,

molto (Lat. muitus) 1 .

J: veel,

troppo (Fr. trop) t

meno (Fr. muins): minder,

piu (Fr. plus): meer,

assai (Fr. assez): zeer,

b.v.b.: Un poco allegro: een weinig vlug.

Adagio, ma non troppo: statig, maar niet te veel. Presto assai: zeer snel.

Andere bijvoegingen van bepalenden aard zijn:

moderato: matig \

' } komen <M>k wel alleen voor.

vivace: levendig I

agitato: opgewonden.

con fuoco: met vuur.

con moto: met gemoedsbeweging (bewogen), con brio: met opgewektheid.

con dolore: met smart.

b.v.b.: Adagio con dolore: statig en met smart.

Allegro agitato: vlug en opgewonden.

Meer dergelijke zijn te vinden in de bescheiden lijst van kunsttermen en woorden, achter in dit boekje.

61. Hoewel deze omschrijvingen de snelheid van het tempo vrijwel bepalen, laten ze toch nog te veel vrijheid van opvatting in gevallen, waarbij het van veel belang is, dat de bedoeling van den componist stipt wordt weergegeven.

1'ie nauwkeurigheid is alleen te bereiken, door de waarde van het maatdeel in een muziekstuk, in tijddeelen uit te drukken. Als tijdseenheid wordt daartoe de minuut aangenomen , en aan 't begin der compositie het getal maatdeelen aangegeven, dat in een minuut voorbijgaat.