is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan men dus den slinger langer of korter maken en hem langzamer of vlugger doen tikken.

Een van de slingerwetten is: Het aantal slingeringen in een zekeren tijd is omgekeerd evenredig met den vierkantswortel uit de lengte van den slinger.

Achter den slinger is, bij wijze van schaal, een strook met de getallen van 40 —208 aangebracht. Elk dier getallen wijst het aantal tikken aan. dat de slinger per minuut doet hooren, als men den bovenkant van 't gewichtje er mee gelijk zet.

Staat dus boven een muziekstuk de tempo-aanwijzing:

# = 84, dan heeft men niets anders te doen dan 't verschuifbare gewichtje op 84 te zetten, de metronóme — door haar op te winden — aan den gang te maken en op eiken tik een kwartnoot of de waarde van een kwartnoot uit te voeren.

Naar de metronóme wordt de tempo-aanwijzing in getal metronomische aanwijzing genoemd. Dikwijls plaatst men vóór de aanwijzing nog de letters MM (Maelzels Metronóme).

65. Meestal doet de metronóme alleen bij de eerste studie van een muziekstuk dienst, om het aangewezen tempo te kunnen vaststellen; bij uitvoering is zij niet te gebruiken. Haar onverbiddelijk stipt en afgemeten getik verzet zich tegen elke vertraging of versnelling in het tempo, waartoe ieder die muziek uitvoert — in 't belang van een begrijpelijke en gevoelvolle voordracht — de noodige vrijheid moet gelaten worden.

De componist laat dergelijke kleine wijzigingen geheel over aan dengene, die zijn werk uitvoert; hoogstens geeft hij er de wenschelijkheid van aan door de woorden

ad libitum of a piacere, d. w. z. naar willekeur.

van der laan, Ons toonstelsel. 4