is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer noten de chromatische verandering op te heffen. Daarvoor dient het 5e chromatische t.eeken

= herstellingsteeken, ook becarré of naturel genoemd.

Het herstellingsteeken heft verhooging en verlaging — zoowel dubbele als enkele — op, en is dus verlagings- en verhoogingsteeken beide.

73. Ook de andere chromatische teekens kunnen voorafgaande verhooging of verlaging opheffen.

Als wet geldt: Wanneer een chromatisch teeken vóór een noot geplaatst wordt, vervallen daarmee alle chromatische teekens, onder welker invloed die noot vóór dien tijd stond.

Foutieve schrijfwijzen zijn dus:

Bij de 3e noot wordt door de plaatsing van de mol, bij de 5e noot door het dubbelkruis, de invloed van het kruis aan den sleutel reeds opgeheven; het herstellingsteeken is dus in beide gevallen overbodig.

Bij de 8® noot wenseht men de dubbele verhooging door enkele te vervangen; voldoende is, eenvoudig een kruis te plaatsen: ook hier is het herstellingsteeken niet op zijn plaats.

Het zondigen tegen dezen regel, 'tgeen nog al vaak voorkomt, kan uit het oogpunt van duidelijkheid niet genoeg afgekeurd worden.

Eveneens af te keuren is het plaatsen van een herstellingsteeken vóór een noot, die in een vorige maat als chromatisch gewijzigde noot voorkomt. Daardoor komt men in strijd met de wet, dat de macht van het chromatisch teeken vóór een noot niet verder reikt dan tot de eerstvolgende maatstreep.