is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I)e toon, waarop het accoord gebouwd is, wordt de grondtoon van 't accoord genoemd. Van 't eerste der bovenstaande accoorden is f, van 't tweede g de grondtoon.

We zullen eerst alleen de drieklanken behandelen.

15i$. Elk van de trappen van een toonladder kan men tot grondtoon van een drieklank nemen. Doet men dat in volgorde, dan krijgt men 7 accoorden, waarvan ook de andere twee tonen laddereigen moeten zijn.

Drieklanken op de toonladder van c:

Drie van deze accoorden hebben een bijzondere beteekenis: dat op den ln, op den 4" en op den 5" toontrap.

154. De eerste trap van een toonladder, de grondtoon, wordt ook tonica genoemd. Onder den drieklank op de tonica, kortweg tonica-drieklank, heeft men dus te verstaan den grondtoon met zijn groote terts en reine (]uint.

De tonica-drieklank is zóó belangrijk ten opzichte van de toonladder, dat men in de nieuwere muziektheorie de toonladder beschouwt als uit dien drieklank ontstaan te zijn. Volgens deze beschouwing is een toonladder slechts een drieklank met verdubbelden grondtoon, waarbij de ruimten tusschen de accoordtonen diatonisch zijn aangevuld. De tonen, die men als aanvulling beschouwt, heeten dan doorgangstonen. In onderstaand voorbeeld, waar de toonladder

Tonica-drieklank van t\