is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Missa pro defunctis: mis voor overledenen.

Missa solemnis: plechtige mis, gebruikt bij kerkelijke feesten.

M. M.: Maëlzels Metronöme.

Mobile: beweeglijk.

Mod. (moderato): gematigd.

Molto: veel.

Monotoon: eentonig.

Mor. (morendo): wegstervend.

Mosso: bewogen.

Meno mosso: minder bewogen.

Motetto: motette, meerstemmig lied op bijbelschen tekst, meestal a cappella.

Moto: beweging.

con moto: met beweging, bewogen.

Xeumen: de oude toonteekens, vóór de noten in gebruik.

Notturno of nocturne: nachtlied.

Oblig. (obligato): verplichte begeleiding, die niet kan wegblijven.

Odeon: rond, van binnen met zuilen versierd gebouw, waarin bij de Ouden muzikale en poëtische wedstrijden gehouden werden.

Offertorium: offergebed in de Mis.

Opera: werk, een in muziek gebracht drama.

Operette: kleine opera, zangspel, ook met gesproken gedeelten er in.

Op. (opus): werk; b.v.b. op. 54: ö4e werk (van een componist).

Orgelpunt: lang aangehouden bastoon, waarboven zich harmoniën bewegen.

Parlando of parlato: sprekend.

Partituur: de onder elkander geschreven stemmen van een muziekwerk, ook voor de instrumenten, zoodat het geheel te overzien is.