is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pastorale: herderslied.

Pausa: rustteeken.

Perd (perdendosi): zich verliezend, wegstervend.

Pesante: zwaar, slepend.

Phonetiek: leer van 't geluid.

Piacere (a piacere): naar believen.

Piano: zacht. In samenstelling:

p.f. (piano-forte): eerst zacht, dan sterk, p.p. (pianissimo): zeer zacht.

Pieno: vol.

Piu: meer, het Fransclie plus.

Placido: rustig, stil.

Po co: weinig, het Fransche peu.

Poco a poco: langzamerhand, trapsgewijze.

Poi: dan, vervolgens.

E poi la Coda: en dan het sluitstuk.

Polacca: Poolsche volksdans.

Po m pos o: statig, prachtvol.

Portamento: het binden of eenigszins naar elkander slepen der tonen. Oefening voor stemvorming en voordracht. Portato: gedragen.

Postludium: naspel.

Praeludium: voorspel.

Precipitando: haastig, gejaagd.

Presto: snel. Afleiding:

Prestissimo: zeer snel.

Presto prestissimo: zoo snel mogelijk.

Prima of primo: de eerste.

Prima vista: op 't eerste gezicht (a vue), van 't blad. Quasi: bijna als, nagenoeg.

Rail. (rallentando): vertragend, verminderend in snelheid en kracht.

Ilecit. (recitativo): gezang, waarbij de declamatie de overhand heeft op de melodie. Recitativo secco: bege-