is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leiding door enkele accoorden; recitativo stromentato: hegeleiding meer aaneengeschakeld, doorgaand. Religioso: vroom, godsdienstig.

Reminiscenza: uit de herinnering, niet-oorspronkelijk. Replica: herhaling.

Senza replica: zonder de herhaling.

Requiem: mis voor overledenen. (Zie Missa pro defunctis).

Responsorium: antwoord van 't koor op het gezang van

den priester voor het altaar.

Rf. of Rfz., (rinforzando), levendig en versterkt. Rigoroso: streng in de maat.

Ripieno: allen, vol.

Risoluto: beslist.

Rit. (ritardando): verminderend in snelheid.

Riten, (ritenuto): teruggehouden.

Rubato: geroofd (van de waarde der noten) vrijheid van

voordracht geoorloofd.

S a n c t u s (Sanctus Dominus Deus): Heilig is de Heere God.

Een der deelen van de Mis.

Seherz. (Scherzando): schertsend.

Segue: het volgt.

Semitonium: de halve toon.

Sempre: steeds, voortdurend.

S e n t i t o: met gevoel.

Senza: zonder.

Serenate of serenade: avondmuziek.

Sf. of Sfz. (sforzando of sforzato): plotseling zeer sterk.

Sim. (simile): op dezelfde wijze voortgaan.

Sinor tot aan.

Smorz. (smorzando): wegstervend.

Solfeggio: zangoefening op de Guidonische notenbenamingen: do, re, mi enz.

Solo: alleen.