is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het tarief is:

le Klasse, Enkele reis 55 centimes, Heen en terug 90 centimes. 2e , , , 80 , , , , 50 , 3e Klasse bestaat niet op deze lijn.

In den loop van dezen zomer, vermoedelijk tegen Augustus, zal de eerste lijn van den ondergrondschen electrischen stadspoorweg geopend worden. De stations van dezen spoorweg, die naar de tentoonstelling leiden, zijn op de platte gronden aangegeven. De lijn loopt van de Place de la Nation naar de Porte Maillot met een zijtak van het Trocadéro naar de Place de 1'Etoile. De prijs is, onverschillig den af te leggen afstand of het overstappen:

le klasse 25 centimes, 2e klasse 15 centimes. Retourbiljetten bestaan niet.

ENTREE'S.

Er zijn in het geheel 50 ingangen tot de tentoonstelling. De voornaamste hiervan zijn op de plattegronden aangegeven. Rijtuigen of andere vervoermiddelen, zooals kinderwagens of rijwielen, worden niet op het terrein toegelaten.

Voor de rijwielen zijn twee bewaarplaatsen, de eene dicht bij den Monumentalen Ingang, de andere aan de rechterzijde van de Esplanade des Invalides. De rijwielen worden daar tegen een bon aan toonder in bewaring gegeven. Bewaarkosten zijn 50 centimes voor een dag, en 50 centimes voor een nacht. Bij de bewaarplaatsen bestaat gelegenheid zich op te knappen, en kleine herstellingen aan het rijwiel te laten doen.