is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toeroepend. Over het beeld en over de poort is zeer scherp geoordeeld. De poort noemde men onnut, en het beeld niet bekoorlijk. Later is dit scherpe oordeel wat verzacht, ofschoon het nut van den monumentalen ingang niet is gebleken.

Wel daarentegen is de poort belangwekkend om hare inrichting, die ten doel heeft een zeer groot aantal personen tegelijk toegang tot een terrein te verschaffen, en over dat terrein te verspreiden. Daarvoor dient de plaatsing in een stralenkrans der 36 loketten, die veroorloven zonder gedrang en met behoud van behoorlijke controle, 60.000 menschen per uur door de Porte Binet te doen binnenkomen. Het versierd bronzen hek, dat in den top van den driehoek de poort afsluit, is „de Schepenpoort*, bestemd om officieele personen en hunne rijtuigen toegang te geven. Bij de openingsplechtigheid heeft zij niet gediend.

Twee kolossale beelden der Electriciteit zijn in nissen van den grooten boog geplaatst, terwijl eene merkwaardige fries van gebakken aarde aan het benedeneinde van dien boog eene voorstelling geeft der „werklieden de tentoonstelling voorbereidend." Deze fries is het werk van den heer Guillot. Volledigheidshalve vermeld ik nog twee zeer hooge en magere obelisken, aan beide zijden van den ingang geplaatst, voorzien van glazen kristallen, die bij de avondverlichting zachte kleuren over het plein de la Concorde zullen werpen, terwijl twee krachtige electrische zoeklichten, op de toppen dezer obelisken geplaatst, reeds van verre den bezoeker naar de tentoonstelling lokken.

De poort doorgaande komen wij in de Tuinen der ChampsElysées. Men heeft gebruik gemaakt van de sinds jaren bestaande bekoorlijke schaduwrijke lanen dezer geliefde Parijsche wandeling, om in de Champs-Elysées een gedeelte der bloemententoonstelling te doen medewerken tot versiering van het terrein. Het zijn Fransche bloemen, die hier te