is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meubels, de fraaie vergulde en geschilderde kast der markiezin Arconati en het ledikant van Antoifl0 von Lotharingen, zijn hier te zien.

Nog eene eeuw ouder zijn de inzendingen der volgende zaal, w.o. vele eigenaardige beeldjes in eene vitrine, en midden in de zaal op eene tafel het schoone deksel van het ■doopvont der kerk St. Eomain van Rouaafl-

De laatste zaal, die ons nog te zien overblijft, loopt van de middeleeuwen tot het einde der 15® eeuvf- De gesneden houten deuren der kathedraal van Puy uit de 13® eeuw, die nog dienst doen, eene schoone vrouwenbuste in gekleurde steen uit de 15® eeuw en de acht beelden van het grafmonument der Bourgondische vorsten Philips de Goede en Jan de Stoutmoedige, zijn in deze zaal.

Wij bevinden ons weder bij het beginpunt onzer al te vluchtige wandeling, en verlaten thans het Kleine Paleis om de Avenue Nicolas II over te steken en binnen te treden in de ruime vestibule van het Groote Paleis.

Het Grand Palais is bestemd de rol te vervullen die het verdwenen Palais de lTndustrie zooveel jaren ten deel gevallen was, die van „grande "utilité*. De jaarlijksche schilderijententoonstelling, het Concours hippique, een banket voor de maires der 36,000 Fransche gemeenten, en wat al meer door de omstandigheden zich mocht voordoen, zal hier onder dak gebracht worden. Het tweeslachtig karakter is merkbaar in het geheele gebouw, dat als kunstwerk veel lager staat dan zijn overbuurman. Terwijl bet langwerpige gedeelte aan de zijde der Avenue Nicolas II aan een spoorwegloods doet denken, vooral door de weinig schoone lijnen van de ijzeren dakspanten waartusschen het glas gevat is, heeft het ronde gedeelte, dat op de Avenue d'Antin uitkomt, veel meer het Fransche museum-karakter. Het is boven den ingang van dit ronde gedeelte, dat het opschrift geplaatst