is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Straat van Parijs.

De met vlaggen en wimpels versierde loopbrug, welke over de Avenue d'Antin geslagen is, gaf ons een kijkje op het gewoel van voetgangers en rijtuigen, die over de Pont des Invalides in beide richtingen zich voortspoeden. Die brug is voor het gewone straatverkeer open gebleven, onmiddellijk er naast is eene tijdelijke loopbrug gebouwd voor de tentoonstellingbezoekers, zij verbindt de Straat van Parijs met de Straat der Volken.

Wij dalen thans de helling weder af, en komen in de Rue de Paris.

Deze straat is eene rijk beschaduwde laan aan den rechter Seine-oever, thans links en rechts volgebouwd. De gebouwen ter linkerzijde, die zich gedeeltelijk tot over de lage Seinekade uitstrekken, zijn meest alle van ernstigen aard, daarentegen zijn de meeste der gebouwtjes aan de rechterzijde uitsluitend bestemd ons te vermaken. Men heeft die verschillende „aantrekkelijkheden" bijeen geplaatst, ten einde een punt te hebben waarop des avonds, als de ernstige tentoonstelling gesloten is, de vroolijkheid nooit zou ontbreken. Het is eene kermis met „kermisspullen", maar de spullen zijn meest alle van beter allooi dan gewoonlijk. De Commissaris-Generaal