is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28—30 Juni Rameh.

1—7 Juli Landbouw.

8—12 Juli Landbouwvereeniging.

8—10 Juli Volkscrediet.

8—11 Juli Handelsreizigers.

. 9 Juli Automobilisme.

9—12 Juli Patronage van ontslagen gevangenen. 9—16 Juli Materialen-onderzoek.

11—13 Juli Voortbrengingsvereenigingen van werklieden.

15—17 Juli Coöperatieve verbruiksrereenigingen.

15—18 Juli Winstdeeling.

16—18 Juli Toezicht en veiligheid bjj stoomwerktuigen. 16—18 Juli Bakkerij.

16—21 Juli Letterkundige- en kunsteigendom.

16—21 Juli Spiritualiënhandel.

17—23 Juli Reddingswezen.

18—21 Juli Homoepathie.

18—22 Juli Internationale coöperatieve Bond.

19—21 Juli Scheepsbouw.

19—21 Juli Leerlingenvereenigingen van hoogere handelsscholen.

19 —25 Juli Toegepaste werktuigkunde.

23—28 Juli Handel en nijverheid.

23—28 Juli Vergelijkende geschiedenis.

23—28 Juli Beroep van den geneeskundige.

23—28 Juli Photographie.

23—28 Juli Industrieele eigendom.

23—28 Jnli Toegepaste scheikunde.

24—29 Juli Onderwijs in levende talen..

25—29 Juli Wetteljjke bescherming van werklieden. 27—29 Juli Geneeskundige pers.

27—31 Juli Schouwburgwezen.

27 Juli—1 Aug. Licbtgeneeskunde.

28 Juli—3 Aug. Scheepvaart.

28 Juli —4 Aug. Tijdmeetkunde.