is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Trocadéro.

De overzeesche landen hebben, met nog eenige andere inzendingen, de tuinen van het Trocadéro zoozeer in beslag genomen, dat het niet doenlijk is hier in het verhaal den weg steeds aan te geven. Op de kaarten zal men dezen trouwens gemakkelijk genoeg kunnen vinden. De

De twee pal izen

van Algiers.

eene helft van het Trocadéro, die waar wij juist vóór de Pont de Jena aankwamen, is bijna geheel aan vreemde landen afgestaan, de andere helft is bezet door de Fransche koloniën.

Algiers, over twee paleizengroepen verdeeld, neemt het geheele middenvak van het lagere terras in. Het middenvak van het hoogere terras is door fonteinen ingenomen, die ons een vrij uitzicht geven op het Trocadéro-paleis.