is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tempel van Confucius versiert. In de Chineesehe paleizen zijn behalve de vele landbouwproducten van China ook tal van inzendingen der Chineesehe nijverheid, terwijl in een der paviljoens Chineesehe oudheden, waarvan de ouderdom echter niet vaststaat, en kostbaar Chineesch porcelein te koop wordt aangeboden.

De Portugeesche Koloniën hebben een ruim paviljoen, waarvan de gevel terstond herkenbaar is aan de groep vrouwenbeelden, die een wapen schragen. Zij stellen de koloniën voor, welke den roem van Portugal ophouden.

Het inwendige van dit paviljoen bevat koloniale producten, waaronder de inzending der Afrikaansche Kolonie Angola de eerste plaats inneemt.

De Nederlandsch-lndische Koloniën vullen eene reeds van verre zichtbare groep van drie op een terras gelegen gebouwen. In het midden wat hooger en wat dieper dan de twee andere, is de Bihara Tjandi Sari; aan beide zijden zijn schilderachtige huisjes uit Sumatra, terwijl eene rij Boeddhabeelden het terrein langs de twee hoofdpaden afsluit. Het drietal gebouwen vormt een zeer harmonisch geheel, de kleurrijke paviljoens doen den lichtgelen tempel nog beter uitkomen tusschen het geboomte. De omgeving, ingesloten tusschen de Boeddhabeelden, is bezet met tafeltjes, waar men hetzij likeuren der Erven Lucas Bols, hetzij cacao van de firma Blooker kan genieten. Deze beide firma's hebben buffetten gepacht in de grondverdieping van het Zuider-paviljoen, die verkregen is als gevolg van het verschil in niveau op den Trocadéro-heuvel. Nu vormen de karakteristieke punten der met donkere palmvezels bedekte daken van de Sumatrahuisjes, met hunne zilveren beslagen, eene lijn. De gevels der huisjes zijn getrouwe nabootsingen van de rijk geornamenteerde, prachtig gekleurde woningen in de Padangsche Bovenlanden, de inwendige