is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de gaanderij der eerste verdieping is eene interessante verzameling Kaffervoor werpen, zelfs producten van Kafferhoutsnijkunst. Bijzonder curieus is het vroeger kopergeld der Kaffers in den vorm van lange kromme staven, en de zeer eigenaardige beurs die daarvoor noodig was. Voortbrengselen der huisnijverheid van de Boeren, vlecht- en breiwerk, zijn ook op de gaanderij, evenals prachtige slangenhuiden en andere dierenvellen.

De Boerenwoning.

Links van het paleis is eene Boerenwoning gebouwd, geheel zooals zij thans nog in de niet-stedelijke gedeelten van de Z.-A. Republiek wordt aangetroffen. Het is de woning van een Boer, die 7000 morgen grond bezit, en dus geenszins armoedig is. Toch is zij hoogst eenvoudig. Het zal opvallen, dat er geene binnendeuren zijn, maar de vertrekken door gordijntjes worden afgesloten, dat er geen planken vloer ligt en evenmin eene zoldering is. Aan de boomstammen, waarop het dak steunt, wordt de biltong, het graan en de tabak opgehangen, ook worden daarop de vellen gedroogd.