is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Champ de yiavs.

Wanneer wij, van de Jena-brug gekomen, onder den Eiffeltoren zijn doorgegaan, staan wij voor de groote tentoonstellingspaleizen van het Champ de Mars, welke inwendig zoowel als uitwendig verbonden, te zanien een reusachtigen paleizenhoef vormen, waarvan het korte, breede gedeelte tegen de zuidzijde van het Champ de Mars aankomt, en gevormd wordt door de vroegere Machinegalerij met de daarvoor gebouwde nieuwe paleizen, terwijl aan beide zijden rechthoekig hierop twee even lange beenen zich uitstrekken tot dicht bij den Eiffeltoren. De rechthoekige ruimte tusschen deze drie zijden, is hoofdzakelijk ingenomen door den tuin van het Champ de Mars, welke doorsneden wordt door twee kruiselings aangebrachte groote paden, aan wier zijden palmboomen geplant zijn. Meer schaduwrijke wegen zijn in de zijlanen van het plantsoen te vinden. Het achterste gedeelte der ruimte wordt ingenomen door een grooten vijver en het sterk oploopend „Chateau d eau .

In elk der beide beenen van den hoef, onderscheidt men drie paleizen, die evenwel inwendig niet van elkaar gescheiden zijn, alleen de stijl der gevels en de vooruitspringende torens wijzen begin- en eindpunt van elk paleis aan. Het paleis