is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat betreft de bewerking van metalen, behoeft men evenwel geen technicus te zijn, om de groote krachtsinspanning te bewonderen, welke de Pransche staal- en koperfabrieken hier toonen. De monumentale poort, uit ketelbanden en ijzeren platen samengesteld, der Forges de Douai, de blinkende eerezaal van de Sodété des Métaux, het zink van de C" de la Vieille-Montagne, de rails, de ijzeren bogen, stalen schakels, koperen buizen, stoomketels en wat hier al meer te zien is, bewijzen hoezeer de menscb meester geworden is over het metaal.

De kleine metaalindustrie vormt eene afzonderlijke groep, waarin het gesmeed ijzerwerk zeer belangrijk is. Bij deze groep is eene geschiedkundige afdeeling, die vele bezienswaardige proeven van slotenmakerswerk, uithangborden, en kunstig bewerkte, tinnen voorwerpen bevat.

Van de vreemde afdeelingen is de Duitsche de meest \ belangrijke. De krachtige smeedhamer en pietmachine imponeert door zijne afmetingen, evenals de groote zuigpomp uit Saarbrücken. Op de verdieping is eene schoone verzameling barnsteen te zien. België heeft naast de inzendingen der steenkolenmijnen en der hoogovens ook het product der steengroeven en cementsoorten tentoongesteld. Rusland spreidt niet alleen zijn metaalrijkdom ten toon, doch laat ook zien hoe ver zijne metaalnijverheid reeds ontwikkeld is. Engeland is hier zeer bescheiden vertegenwoordigd, nagenoeg alleen in de kleine metaalindustrie, de beroemde groote fabrieken van staal en werktuigen hebben niets ingezonden. Zweden en Noorwegen laten groote ertsblokken, maar ook tevens veel bewerkt metaal zien. De Vereenigde Staten treden hier bescheiden op, maar zouden hunne groote werktuigen naar de annexe te Vincennes, waar zij een geheel paleis vullen.

Oostenrijk en Hongarije, dit laatste land met eene poort