is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft gerespecteerd, en dus de tentoonstellingspaleizen betrekkelijk smal zijn.

Hongarije is, behalve om het goudsmidswerk, dat hoogst merkwaardig is, ook nog te zien voor de proeven van stoffeering van openbare gebouwen, het koninklijk slot en het raadhuis van Budapesth, die het oplevert.

Denemarken heeft ook eene annexe. De Deensche weefsels en behangsels zijn belangrijk vertegenwoordigd; de eerepalm der Deensche inzending komt toe aan het porcelein en aardewerk der koninklijke fabriek te Kopenhagen, welk werk misschien het beste is onder het vele op dit gebied, dat men in de paleizen op de Esplanade waardeeren kan.

Italië heeft hier en in de annexe, welke naast het paleis is, de tentoonstelling zijner kunstnijverheid, die reeds zijn nationaal paleis vult, tot eene hoogst volledige gemaakt.

Groot-Britannië heeft wel vele inzendingen van kunstnijverheid, w.o. meubels, weefsels en goudsmidswerk, doch is vooral te bezien om de meer dagelijksche voorwerpen, die onder de rubriek „Industries diverses" vallen.

De Vereenigde Staten hebben in het paleis zelf ware paviljoens gebouwd, w.o. dat van het goudsmidswerk en der bijouterie schatten herbergt en ook schoone, al zijn het ook niet oorspronkelijke vormen. Verder eene belangrijke inzending der horlogerie, terwijl in de annexe wij het Amerikaansche drukwerk leeren kennen. De Amerikaansche pers heeft hier een paviljoen en de in werking zijnde drukkerij eener Engelsche tentoonstellingsuitgave van een der groote Amerikaansche bladen.

Duitschland heeft eene hoogst belangrijke inzending. Op de grondverdieping zal men vooral waardeeren de groote tentoonstelling van Duitsche ceramiek, modern Saksisch en ook ander porcelein, waar naast het werk der Duitsche spiegelfabrikanten staat. Duitschland heeft de vergunning