is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

CAROLINE.

I.

Opzettelijk begin ik met over Douwes Dekkers „liefdes" te spreken: het zou hem zelfs op zijn ouden dag nog goed hebben gedaan, indien hem ware bericht, dat er tal van schoone maagden in den lande in diepe treurnis haar somber leven dóór-leden, alleen omdat zij niet hem behooren zouden, maar toch in zoete smart aan hem wilden blijven denken. Hij zou naar hare namen hebben geïnformeerd en allen, ieder in het bijzonder, een allerhartelijksten brief hebben geschreven, en allen , ieder in 't bijzonder, zouden dien minnebrief hebben gekust en op haar hart bewaard. Want een minnebrief ware elk epistel geworden.

Een dergelijk bericht zou hem niet verbaasd hebben: inderdaad was hij de lieveling der dames en, dat ze van hem hielden, was hem eene bron