is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAROLINE.

van vreugd en illusies. Menigmaal in zijn stormig leven heeft hij, de wanhoop nabij, als laatste uitkomst aan de vrouwen gedacht: zij zouden partij kiezen. Hij was in de wolken, als de dames in het Vondelpark hem elkaar wezen en kleine kinderen op hem af stuurden, om hem een handje te geven.

Er was plaats in zijn hart voor velen — en dit heeft heel wat beroering gebracht in de vrouwenwereld, want de vrouwen maken doorgaans aanspraak op een „heel" hart en zijn met geen staanplaatsje tevreden.

Hij wist zich heldhaftig te gedragen in de dagen der velerlei beroering: voor hem bestond de heerlijkheid der liefde meer als ideaal dan als werkelijkheid, indien men liefde onmogelijk acht zonder trouw — want trouw was hij in werkelijkheid niet, ten minste niet in den zin, dien we zoo gewoonlijk aan dat woord hechten.

Maar zijne eerste vrouw — Everdine Huberte baronnesse van Wijnbergen, de „trouwe gade, de heldhaftige en liefdevolle moeder, de edele vrouw , zooals hij haar terecht noemt — heeft veel onder zijn minziek hart geleden, en haéir