is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grijpen, zooals hij was op het oogenblik, dat zijne weduwe, mevrouw D. Dekker—Hamminck Schepel, hem in de „Bijdragen tot de kennis van zijn leven" aan ons voorstelt. Die „Bijdragen" trouwens uit het eerste deel zijner brieven zijn bijna allen door hem zeiven geleverd: het zijn zijne brieven. De uitgeefster echter heeft aan zijne brieven, door hem aan zijn meisje geschreven , eenige brieven van zekere Caroline Versteegh doen voorafgaan. Die Caroline toch heet „Multatuli's eerste liefde" — en over dat cursieve woord willen we niet kibbelen.

I ot recht verstand evenwel van hen, die niet al Multatuli's werken en brieven gelezen hebben en misschien weinig van zijne lotgevallen en avonturen weten en toch wel deze studie willen inzien, is het misschien wenschelijk enkele levensbijzonderheden van den beroemden man te vermelden.

We nemen dus iets van het „Canevas", ons door zijne weduwe aangeboden : Engel Douwes Dekker, Multatuli's vader, was scheepskapitein; M. 's moeder heette Sietske Eeltjes Klein. Sommige leden zijner familie houden het ervoor, I dat juffrouw Pieterse, uit de Ideën, nu wel niet