is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste niet beteugeld, niet bestreden, omdat de laatste geene klein-menschelijke critiek op zeden noch behoeften gedoogt. Ze zweeft daarboven. Het stoffelijk bestaan was een last, door de wereldorde nu eenmaal hem te dragen gegeven, maar nooit kon diezelfde wereldorde bedoeld hebben hem aan de gewone menschelijke wetten en gebruiken te onderwerpen. Hij sprak en handelde niet als schriftgeleerde maar als machthebbende ; hij wil, dat men in hem een anderen Jezus zien zal, in allen ernst. Eigenlijk gezegd, was naar zijne meening de God der menigte onbestaanbaar, omdat Hij naar zijne meening onvolmaakt was ; maar Multatuli was volmaakt^ diens liefde omvatte allen en alles in de heerlijkheid van zijn goddelijk begeeren — en dit veroorloofde Douwes Dekker — en alleen hem — algeheele vrijheid in zijn doen en laten. —

Eigenwaan, hoogmoedswaanzin zullen sommigen zeggen, zijn andere namen voor Multutuli — eigenwaan, antwoord ik, is een nietzeldzaam menschelijk gebrek, en waar de waanzin begint, staat niet aan mij te beslissen — laat uwe andere namen bestaan desnoods, maar erken, dat beide hoedanigheden een gevolg

4*