is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merg en been Hollander, door en door. Rochussen had wel eene aanbeveling van Dekker geschreven, om die den nieuwen Minister van Koloniën te overhandigen, Mr. Loudon, later door Busken Huet „Max Havelaar op den Buitenzorgschen troon genoemd, ik weet niet waarom — maar de heer Loudon bepaalde zich er toe, Multatuli een bankje van ƒ 25 ter hand te stellen, onder de mededeeling, dat hij, Z.Exc., wèl een

Christen was. Het bewijs was die f 25.

In het laatst van '68 echter viel Mimi eene erfenis ten deel, wat geld, huisraad en eene bibliotheek. En een huis werd gehuurd en ingericht te s-Gravenhage, Zuidwest Binnensingel. I11 hebruari 69 kwam I ine met de kinderen uit Milaan over Parijs naar Holland en Dekker met Mimi eveneens.

W at nu ook het eindoordeel worde, men waardeere den moed en de in-den-grond edele drift, die hem schonk!

Dekker was toen bijna 49 jaar, Tine even

49, Eduard 15 en Nonnie 12 jaar; Mimi 29.

Er was wat geld, Mimi's geld, ik gis een paar duizend gulden, bovendien was Dekker toen correspondent van de Locomotief te SemaMeerkerk, Multatuli. 1()