is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienste ' het is, dat „het heele regeeringsstelsel in Indië" is gewijzigd — en zeker toch verbeterd. —

Dekkers leven is 11a zijn ontslag eene aaneenschakeling van ellende geweest; dat had Duymaer van Twist, die „zooveel over den schrijver van Max Havelaar te zeggen had," kunnen voorkomen, neen moeteti voorkomen — hij had het ten minste als eerlijk man tegenover een eerlijk man moeten beproeven. Duymaer van Twist heeft dit niet gedaan — en dit is de eeuwige schande van van Twist.

Wie eene hooge positie durft innemen, moet zich die di alle opzichten waardig toonen, of zijn durven is vermetelheid en zijne waardigheid bestaat maar in schijn.

Doch overigens: ja, Dekker heeft gefaald. Hij had aan den Resident Brest van Kempen de bewijzen van zijne aanklacht moeten toonen, dat lijdt geen twijfel. Voor mij is het nu alleen maar van belang te weten, waarom Dekker dit niet deed. —

Vroeger heb ik er al op gewezen, dat het denkbeeld, eenmaal beroemd te worden, een genie te zijn, Dekker nooit verlaten heeft. Er moge iets jongensachtig zijn in zijne droomen van