is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of tegenover de Regeering — maar tegenover zichzelven. Schuld tegenover anderen is hem onbekend, als hij niet zich de weelde dier bekentenis kan veroorloven als debet, om er terstond een veel grooter credit tegenover te stellen.

Zijne eigenlijke boosheid op van Twist, den belhamel, begint dan ook eerst, als deze in staat gesteld is, om Dekkers gelijk volkomen te waardeeren en toch blijft volharden in zijne meening, dat de ambtenaar verkeerd had gehandeld, en dit zwaarder laat wegen dan de integriteit en de rechtschapenheid. —

Dekker zwierf rond na zijn ontslag, niet wetend waarheen, toen Duymaer van Twist Indië verlaten had. Recht zoeken bij de Regeering doet hij niet: hij vreest het verwijt, hem door de Regeering toegediend en door hem gevoeld. Eerst van Lennep leert hem beseffen, dat er uit deze situatie munt te slaan is: de Regeering is er mee in een hoek te drijven, en daaruit is misschien profijt te trekken voor Douwes Dekker — doch daar heeft van Lennep zich geen oogenblik om bekommerd. En zoo al een oogenblik, al heel gauw heeft hij ingezien, zich