is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door „de familieschandalen", waarschijnlijk door van der Hncht te zijner kennis gebracht. Dat was vooral die historie met ,,de tantes", waarop ik vroeger al wees.

De heele strijd biedt heel weinig verkwikkelijks, van beide partijen. Groot en grootsch is anders. —

Eindelijk: de Havelaar verschijnt! —en van Lennep neemt dadelijk alle maatregelen, om te voorkomen, dat hij zich door dat boek zou compromitteeren. De heeren worden er niet grooter noch grootscher door. —

Indien Dekker zich los had kunnen maken van alle ijdelheid en wat minder bedwelmd geworden ware door den walm der verheerlijking, had hij Rochussen's aanbod aangenomen; vergis ik me niet, dan was hij dan gouverneur van Curacao geworden en hem, de moedige Tine en zijne kinderen ware veel bitter leed bespaard; alleen Nederland en Indië hadden er bij verloren — want de directe invloed van den Havelaar is heel groot geweest.

W ij moeten dankbaar zijn en met weemoed mogen we alleen denken aan de offers voor ons gebracht. Met volle overtuiging en innige warmte Meerkerk, Multatuli. 13