is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot deel daar niet aan gestoord hebben, integendeel zijn ze'heelveel dingen — en hoofdzaken ! — volkomen met hem eens. En ook onder de ouderen van dagen waren er heelveel, die zijn streven wisten te waardeeren, blijkens den grooten aftrek, die zijne geschriften vonden. Mannen als Kern en Veth b.v. waren toch achtenswaardige menschen en menschen met een zeer ruimen blik — maar Dekker stiet ze van zich af. En waarom, hoofdzakelijk? — Omdat zij zijn doelloos getob niet goedkeurden en zijn leven niet goedkeurden. Dat wil niet zeggen, dat ze benepen of kleinzielig waren, maar alleen, dat Tine niet mocht overgelaten worden aan zich zelve. I ine hoorde bij hem, ieder gevoelde het zoo, en hijzelf heeft jaren en jaren zijn best gedaan dit gevoel op te wekken en levendig te houden. Tine's brieven deden dienst, in Cassel al, in Amsterdam, in Rotterdam, in den Haag; Tine was de reddende engel, als het spaak liep hier of daar, Tine moest zijne misgrepen sanctionneeren. —

Toen hij balling was, in '66, '67 en '68 heeft hij er naar gesnakt Tine terug te krijgen, hij heeft zoo diep zijn ongelijk hierin gevoeld, dat