is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Het huwelijk met Mimi op den eersten April '75 was „eigenlijk maar eene aardigheid en om

veel menschen den mond te snoeren". Deze

woorden zijn authentiek - en volkomen waar ook.

De tijd, dat Dekker allerlei anecdotes omtrent zichzelven mede in de wereld hielp, was voorbij. Als een eenvoudige dominee, of gewezen dominee, de heer Roorda van Eysinga, Vosmaer vertelt, dat Dekker zijne arme Tine verlaten heeft, rust hij niet, voor dat Vosmaer Roorda terecht gezet heeft, met gegevens hem door Dekker verstrekt. Het is jammer, dat niet beiden, Vosmaer en Versluys, ons ieder een beeld van fine hebben geschetst; de merkwaardigheid er van zou geweest zijn, dat die beelden niets op elkaar zouden geleken hebben. En dit

alleen, omdat de verstrekte inlichtingen aan den

een heel anders waren dan die aan den ander gegeven. Het is trouwens ook geene lichte taak, het leven te schetsen van de vroolijke, dolle line, die zoo uitgelaten wezen kon in hare goede en zelfs nog in hare droevige dagen

14*