is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schikte ondergeschikte financieele zaakjes, en was in alles, zooals hij steeds is geweest. Om drie uur had de kalmeerende drank, dien de docter had gegeven, eenige uitwerking: hij werd rustiger en viel in slaap.

Lit dien slaap is hij niet meer ontwaakt; om vijf uur hield de ademhaling op, hij zat liggende in dezelfde houding, zooals hij gewoonlijk zijn middagdutje deed. Hij was niet veranderd, misschien iets meer ingevallen om het jukbeen."'*

Het was i9 Februari 1887, toen hij stierf; wij vierden 's Konings 70^» jaardag. 's Avonds laat, in den optocht gaande door de stad, werd mij de doodsmare gebracht

„En kleine Max?" — dit slaat op eene vraag van mij; en 't antwoord daarop was: „Helaas* Ik heb hem nog niet kunnen berichten — wat hier gebeurd is. Ook zijne zuster weet niet, waar hij is. — Dat alles is diep treurig."

Dekker was bijna 67 jaar oud, toen hij stierf.

Meerkerk, Multatuli.

15