is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schalks lachend door de boomen gluurt. Het is hetzelfde bosch, hetzelfde landschap, dezelfde schilderij en toch welk een uiteenloopen de indruk brengen zij teweeg!

Het licht, dat op de ervaringen van ons leven valt is onze stemming, onze levensbeschouwing, ons geloof. En hoe allerbelangrijkst het voor ons levensgeluk is, met welk innerlijk licht wij begiftigd zijn, dat behoeft nauwelijks gezegd te worden. Onze kijk op de dingen, onze blijmoedigheid of neerslachtigheid, onze hoop of onze moedeloosheid, ons geluk of ongeluk — zij hangen niet zooveel af van wat het levenslot ons brengt als van het innerlijk licht, waarbij wij het aanvaarden; van het geloof, dat ons leven bezielt, 't Is ermee als met twee personen, die tezamen een en dezelfde voordracht hooren, een en hetzelfde stuk zien ... de eerste zal voldaan zijn en verkwikt naar huis gaan; de ander is misschien ontstemd en ontsticht. Het stuk, de voordracht waren voor beiden gelijk — maar zij beiden verschilden in ontwikkeling misschien, of in geaardheid, of in hun oogenblikkelijke stemming (m. a. w. er viel voor hen beiden niet hetzelfde licht op de dingen) en zij zagen en waardeerden het dus verschillend.

Met het leven en zijne lotgevallen is het niet anders! Wie vele menschen spreekt, en in vele huizen treedt, weet het bij ervaring. Hier vindt men blijmoedigheid en opgewektheid en hoort men een vroolijken toon aanslaan, terwijl toch de levensomstandigheden alles behalve rooskleurig zijn en wij klachten verwacht en ook natuurlijk geacht hadden; daar is de fortuin, zou men zeggen, haast al te kwistig ge-