is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eere zij God in den hoog en, en vrede op aarde, in menschen welbehagen!

Lucas 2 : 14.

Elk van de groote christelijke feesten heeft zijn eigenaardig karakter ook in het maatschappelijk en huiselijk leven. Zoo ook het Kerstfeest. — Wij denken daarbij aan de volle treinen van naar huis komende kinderen en familieleden, en aan huismoeders, die al dagen geleden gezorgd en haar inkoopen gedaan hebben om de uitwonenden recht gul en hartelijk te ontvangen. Wij denken ons de velden het liefst besneeuwd en de donkere boomen scherp afstekend tegen den helderen hemel, die des nachts met sterren bezaaid is. Wij denken ons kou daarbuiten en een te koesterender warmte in de huiskamer, met de leden der familie gezeten rondom de gezellige tafel, allen zich zoo behaaglijk gevoelend in de groote intimiteit van het thuiszijn en gelukkig zonder veel woorden, door het aanschouwen van elkanders aangezichten. Wij denken aan kerstboomen en blijde kindergezichten. Er is rust en vrede in de velden daarbuiten; er daalt ook eene stemming van stillen vrede neer in onze harten: wij zijn geneigd naar het hemelsche heir te luisteren en verwonderen ons niet, als het ruischt over veld en woud, door huis en hof — omdat het ook fluistert in de eigen ziel:

Eere zij God in den hooge,

Vrede op aarde,

In menschen welbehagen!

7