is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitroeibure drang naar gerechtigheid en een genieten van de zegeningen des levens, dat ons dankbaar ons hart doet verheffen tot don Vader der mensehen. Kr is veel zelfzucht in menschenharten en ook veel liefdeloosheid in menschenduden — maar er is ook een liefde, die voor geen offer terugdeinst en er is de zekerheid in ons, dat lief te hebben en wel te doen in overeenstemming is met onze ware natuur! Ei is een kruis voor ieder mensch in deze wereld, maaier is kracht om het te dragen ook: er is bitter veel leed en beproeving, maar er zijn vertroostingen, die alle monschenverstand te boven gaan; er is veel strijd en bange worsteling — maar er is geen zaligheid vergelijkbaar bij die van de overwinning der eigen zwakheid en zondigheid, bij het doorbreken der liefde

in menschenharten!

Ook al moesten wij aan twijfelaars en ontevredenen het veld laten, ook al konden wij geen licht stellen naast hunne schaduwen, ook al pleitten nog meer feiten tegen ons .... wij zouden antwoorden met een fier en krachtig: en nochtans!

En nochtans leeft er in mijn ziel een onverdoofbare hoop, een onuitroeibaar verlangen als van het kind naar zijn ouderhuis, een geloof tegen alle verdiukking en duisternis in: want ik weet, dat Christus geboien wordt nog alle dagen in menschenharten; dat hij leeft — ach als kind nog maar vaak, maar tóch leeft en groeikracht heeft in mijn eigen hart !

En dat het engelen-lied van ^Eere zij God en vrede op aarde, in menschen welbehagen" zal klinken door alle twijfelingen en onrust heen in mijn ziel: ik kan niet anders, dan het gelooven, al zou