is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik het willen, en ik wil het immers ook niet!

En daar komt het eigenlijk ook maar op aan, of Christus geboren is in ons eigen hart.

Al is de Christus duizendmaal in Bethlehem geboren,

En niet in u, gij blijft voor altoos toch verloren, een oud lied zegt het ouderwets maar goed.

Wij willen dan dat engelen-lied leeren zingen door het in ons eigen leven te verwezenlijken — door ons te vormen naar Christus. Dat is de moeilijke, maar zeer loonende taak van ons leven! Onder en tengevolge van voortdurende inspanning tot hem te naderen, dat schenkt een geluk dat groot is, omdat het edel is, den mensch waardig en voor den mensch alleen te bereiken. Dat zich voor te nemen, en dat voortdurend na te jagen maakt het geboortefeest van Christus ook pas tot een feest voor ons !

Geen feest voor hem, die liever door den drang der zonde, dan door eigen keus zich ten goede laat besturen.

Geen feest voor hem, die liever knecht der wereld dan kind van God wil zijn.

Maar blijdschap voor hem, die van Jezus leerde God te eeren in allen ootmoed.

Blijdschap voor hem, die door de innerlijke tweespalt heen, van binnen weer vrede vond in 't geloof aan Gods liefde.

Blijdschap voor den zwakke, die in Jezus een steun vond; voor den verdwaalde, die in hem een leidsman vond en van hem leerde, dat God in menschen welbehagen heeft.

Zoo is 't eigenlijk pas kerstfeest voor ons, als wij