is toegevoegd aan uw favorieten.

Strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander offer. Eerst nam God Gerrit weg en omdat je Gerrit niet los liet, trekt hij je mee. Je houdt hem nog vast, wilt bij hem zijn en daarvoor sterven. De Heer geeft je geen ziekbed, waarvan je niet kunt opkomen. Je kunt beter worden, als je maar wilt met je volle kracht. Als de Heer nu van jou vraagt, Hem op aarde nog te dienen, als Hij nog werk voor je heeft?"

„Och, dokter, wat kan ik dóen, 'k bin maer 'n krom Ann'ken, 'n zwak Ann'ken, dat niks kan? Er lag zoo'n innige moedeloosheid in dat zeggen, zoo n vragen om haar toch den dood te gunnen, dat het Harte moeilijk viel voort te gaan. Maar slappe toegeeflijkheid was geen liefde en des te beslister zette hij door.

„Anneke, als de Heer het nu toch van je vraagt. Ik zeg je, het staat aan je zelf om beter te worden. Als je maar eet, zooveel je kunt, het er in propt al staat het je tegen, dan moet je opknappen. Mag je nu zeggen ik wil niet, het leven kijkt mij te somber aan dan dat ik het zou begeeren. Heb je wel ingedacht, wat je doet?"

„Née dokter."

„Weet je nog, dat het je eerst zoo ongelooflijk was, dat God jóu lief had en toch was het al altijd zoo geweest. En wat was het heerlijk voor je, je onder Zijn liefde te geven. Je ziet nu niet, wat de Heer voor jou heeft te doen, maar dat zal Hij je aanwijzen, als je het weten moet."

Hij zat nog even na te denken en vóór Anneke